Bài giảng > Toán học

Ôn tập chương I hình học 8 26/10/2011 09:17

Bài 2/ Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm AB, E là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh AEBM là hình thoi và AEMC là hình bình hành. Tam giác ABC có thêm điều kiện gì để AEBM là hình vuông

Hình học 9 26/10/2011 09:34

Tàu ngầm đang ở trên mặt biển bỗng đột ngột lặn xuống theo phương tạo với mặt nước biển một góc 210. a/ Nếu khoảng cách AB = 300m thì tàu ở độ sâu bao nhiêu?

Hình hoc 8 29/10/2011 14:53

Các câu sau ,câu nào đúng ,câu nào sai? a/ Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau b/ Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật c/ Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và bằng nhau là hình chữ nhật

Hai tam giác bằng nhau 06/11/2011 20:39

I.ĐỊNH NGHĨA: Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp