Bài giảng > Tài liệu học tập

Chủ đề : Dạy học tích hợp (bài tham khảo) 13/11/2013 14:41

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

Chủ đề : Dạy học tích hợp (bài tham khảo) 13/11/2013 14:46

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

Chủ đề : Dạy học tích hợp (bài tham khảo) 13/11/2013 14:47

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

Chủ đề : Dạy học tích hợp (bài tham khảo) 13/11/2013 14:48

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP

Phương pháp bàn tay nặn bột - Hang-on 22/09/2014 19:59

Để hiểu thêm về phương pháp dạy học theo "bàn tay nặn bột", Giáo viên tải tài liệu này về để nghiên cứu thêm..

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp