Bài giảng > Vật lý

Bài 6: Lực - Hai lực cân bằng 28/10/2011 15:50

LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG

Áp suất chất lỏng 06/11/2011 20:52

Trong một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng mặt phẳng nằm ngang......

Lực đẩy Ac -si -met 25/11/2011 16:08

Truyền thuyết kể rằng, một hôm Ác-si-mét đang nằm trong bồn tắm đầy nước chợt phát hiện ra ông nhấn chìm người càng nhiều thì lực đẩy do nước tác dụng lên ông càng mạnh, nghĩa là thể tích phần nước bị ông chiếm chổ càng lớn thì lực đẩy của nước càng mạnh. Dựa trên nhận xét này. Ác-si-mét dự đoán là độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.

Khối lượng riêng - Bài tập 05/01/2013 21:11

Khối lượng riêng - Bài tập

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp