Học tập > Địa lý

Xây dựng Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 9 ... 25/08/2013 14:09

Xây dựng Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 9 ...

Xây dựng Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 8 ... 25/08/2013 14:07

Xây dựng Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 8 ...

Xây dựng Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 7 ... 25/08/2013 14:04

Xây dựng Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 7 ....

Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 7 04/01/2013 20:36

Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 7

Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 9 04/01/2013 20:30

Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 9

Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 8 04/01/2013 20:23

Sơ đồ cấu trúc mục tiêu bài dạy Địa lí 8

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp