Phụ huynh

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2013-2014 14/02/2014 16:26

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2012-2013

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2012-2013 31/10/2012 19:00

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2012-2013

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012 15/09/2011 08:38

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2010-2011 01/09/2011 14:14

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2010-2011

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp