Phụ huynh

Thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011-2012 15/09/2011 08:38

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CMHS

          Năm học: 2011-2012

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đoàn Chí Đạo

Chủ tịch

0913401817

02

Dương Thị Luật

Phó chủ tịch

0913419170

03

Võ Đình Hợp

Phó chủ tịch

0903505699

04

Lý Vinh Khoa

Phó chủ tịch

0905420979

05

Vũ Thị Cẩm Vân

Uỷ viên

0905099599

06

Nguyễn Bá Bình

Uỷ viên

093515239

07

Lê Thị Xuân Mai

Uỷ viên

0903904288

08

Đỗ Long

Uỷ viên

0913403458

09

Tống Cảnh Tỉnh

Uỷ viên

0913443135

10

Đặng Đông

Uỷ viên

0905323201

11

Phí Hoài Chung

Uỷ viên

0913446789

 

 

CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Năm học: 2011-2012

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Dương Thị Luật

Chi hội trưởng

0913419170

02

Đặng Đông

Phó chi hội

0905323201

 

TV

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp