Phụ huynh

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2012-2013 31/10/2012 19:00

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN HỘI CMHS

          năm học: 2012-2013

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Đoàn Chí Đạo

Chủ tịch

0913401817

02

Dương Thị Luật

Phó chủ tịch

0913419170

03

Võ Đình Hợp

Phó chủ tịch

0903505699

04

Lý Vinh Khoa

Phó chủ tịch

0914076454

05

Vũ Thị Cẩm Vân

Uỷ viên

0905099599

06

Đặng Đông

Uỷ viên

0905323201

07

Đào Hữu Phước

Uỷ viên

0914022689

08

Hồ Thị Vân

Uỷ viên

0905360105

09

Nguyễn Đức Hùng

Uỷ viên

0913432222

 

 

 

 

CHI HỘI KHUYẾN HỌC

Năm học: 2012-2013

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Dương Thị Luật

Chi hội trưởng

0913419170

02

Đặng Đông

Phó chi hội

0905323201

 

 

                                                                            

 

 

TV

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp