Thông báo

Mã thi cấp Quận Toán TV 17/02/2017 08:57

Ma Quan
MãToán Tiếng Vit Cp Qun 17/2/2017 V òng15 K7  và  K9 thi từ 13h30 đến 14h30K7: QVEA05B54F  K9:  QV782253E2      K6  và  K8 thi từ 15h00 đến 16h00K6:  QV106B9378          K8:  QV2D800D81

BTC

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp