Thông báo

Lich thi Toan Tieng Viet cap quan moi (Vong 16) 01/03/2017 10:03

Thi cấp Quận - Lịch mới
Đề nghị các em HS đã hoàn thành vòng cấp Trường theo dõi lịch để tiếp tục thi Vòng 16 cấp Quận. Các em tự hoàn thành Vòng 15 để Ngày 16/3/2017 thi cấp Quận

BTC

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp