Truyền thống > Cựu giáo viên

Cây Đa bất tử 26/10/2011 21:12

Xe lên đến đỉnh Sơn Trà

Vui sao được ngắm cây đa tỏa cành

Rễ trụ bao chốmg trời xanh

Rễ con vòng uốn biến thành võng đưa

 

“ Máy điều hòa” đẩy nóng trưa

Ve ngân, chim hót, vượn đùa tầng cao

Rơi rơi giọt nắng vàng sao

Vọng nghe biển gọi xôn xao thì thầm

 

Một vùng rợp mát bóng râm

Sức Xuân tỏa ngát mầm xanh gọi hồn

Ngắm đa, mình thấy tí hon

Đời ta như rễ đa non là đà

 

Chống chèo cố vượt phong ba

Ôm thân trong cõi ta bà mộng du

Rồi về với giấc ngàn thu

Không như cổ thụ che dù bóng xa

 

Rủ nhau lên đỉnh Sơn Trà

Cùng mây say ngắm cây đa tuyệt vời!

Ngô Đức Kế (CLB hưu trí TV)

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp