Thông báo

Cách xem điểm trên Website của trường.. 21/05/2013 12:27

Để dễ dàng tra cứu điểm trên Website của Trường, phụ huynh và học sinh có thể dùng họ tên và lớp (thay vì mã số) và không cần gõ tiếng việt. Ví dụ Họ tên: ngo ha nhi, chọn lớp: 6/8 và chọn xem điểm sẽ có kết quả.
CLICK VAO DAY DE XEM DIEM

TV

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp