Học tập > Tin học

Tài liệu tham khảo môn tin học 01/10/2014 14:54

Để tiện theo dõi và có tài liệu tham khảo về chủ đề KTĐG định hướng phát triển năng lực...Giáo viên VÀO ĐÂY để xem vài tài liệu tập huấn

ĐH

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp