Thông báo

Kết quả thi học sinh giỏi cấp thành phố 15/03/2013 21:02

SBD Điểm XẾP
GIẢI
Họ và tên học sinh Ngày
sinh
Nơi sinh Lớp XẾP LOẠI HK1
 NH 2012-2013
Môn
dự thi
HK HL
1235 6,75 NHÌ Trần Hương Giang 29/01/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Địa lí
1237 5,38 KK Lê Hồng Hạnh 19/01/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Giỏi Địa lí
1263 5,38 KK Nguyễn Quốc Hưng 29/01/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Địa lí
1265 5,63 KK Nguyễn Thị Thanh Hương 01/07/1998 TPHCM 9/3 Tốt Giỏi Địa lí
1293 5,00 KK Võ Cao Khánh Nguyên 17/09/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Giỏi Địa lí
1297 7,38 NHẤT Phan Minh  Nhật 06/04/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Địa lí
1308 3,38   Nguyễn Hữu Thanh Quang 07/02/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Khá Địa lí
1342 6,25 BA Nguyễn Bảo Trân 20/07/1998 Đà Nẵng 9/4 Tốt Giỏi Địa lí
1343 4,38   Phan Nguyễn Bảo Trân 30/09/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Địa lí
0735 9,63 NHẤT Trần Lê Nam  An 14/02/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Hoá học
0737 4,63   Nguyễn Trần Kim  Anh 06/11/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Khá Hoá học
0771 6,50 BA Nguyễn Đức  Hiếu 02/03/1998 Đà Nẵng 9/1 Tốt Khá Hoá học
0791 9,38 NHẤT Nguyễn Hữu  Khiêm 12/09/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Hoá học
0801 6,00 BA Lê Phạm Thảo Minh 01/01/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Hoá học
0820 6,25 BA Nguyễn Nhật  Phong 28/01/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Khá Hoá học
0824 8,00 NHÌ Lưu Thục  Phương 29/10/1998 Đà Nẵng 9/9 Tốt Giỏi Hoá học
0825 6,13 BA Lý Mỹ  Phương 30/05/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Hoá học
0826 7,88 NHÌ Nguyễn Phạm Thanh  Phương 15/12/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Hoá học
0839 7,00 NHÌ Trần Vĩnh  Toàn 15/03/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Hoá học
1484 4,00   Nguyễn Thị Vân 19/01/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Lịch sử
1519 3,25   Đỗ Anh Lộc 25/10/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Giỏi Lịch sử
1524 1,63   Võ Như Diễm My 30/05/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Khá Lịch sử
1528 3,25   Trần Đức Nam 01/01/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Khá Lịch sử
1551 0,88   Nguyễn Công  Quý 09/10/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Khá Lịch sử
1553 7,13 NHÌ Trần Nhật Sang 06/04/1998 Đà Nẵng 9/9 Khá Giỏi Lịch sử
1562 7,38 NHÌ Lý Văn Thành 22/02/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Lịch sử
1569 5,00 KK Lâm Hoàng Thắng 14/05/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Lịch sử
1578 8,88 NHẤT Nguyễn Thị Minh Trang 18/10/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Lịch sử
1739 5,00 KK Nguyễn Lê Thùy An 30/04/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Giỏi Ngữ văn
1785 4,00   Nguyễn Quế Hương 20/08/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Khá Ngữ văn
1811 5,50 BA Lê Hoàng Thảo Nguyên 17/03/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Ngữ văn
1813 5,00 KK Nguyễn Nguyên Ái Nhi 06/10/1998 Đà Nẵng 9/5 Tốt Giỏi Ngữ văn
1838 6,00 NHÌ Đoàn Ngọc Cát Tiên 05/10/1998 Đà Nẵng 9/5 Tốt Khá Ngữ văn
1861 6,50 NHÌ Nguyễn Bảo Thư 08/09/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Ngữ văn
1864 3,50   Trần thị Thùy Trang 20/10/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Khá Ngữ văn
0990 4,93   Lê Kim Quốc  Cường 25/10/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Khá Sinh học
0998 6,13 BA Vương Thị Thảo  Diệu 29/10/1998 Quảng Nam 9/2 Tốt Giỏi Sinh học
1005 5,93 KK Nguyễn Mai Thùy  Dương 20/11/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Khá Sinh học
1022 7,00 NHÌ Đặng Văn Ngọc  Hiếu 27/12/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Khá Sinh học
1038 7,15 NHÌ Ngô Nguyễn Mai  Linh 15/02/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Sinh học
1041 6,08 BA Phan Hoàng Gia  Linh 01/05/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Khá Sinh học
1044 6,48 BA Lê Bích  Măng 22/06/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Giỏi Sinh học
1100 6,13 BA Mai Thiện  Trí 14/02/1998 Đà Nẵng 9/1 Tốt Khá Sinh học
0127 9,25 NHẤT Phạm Nguyễn Hoàng  An 13/10/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0148 7,45 NHÌ Võ Châu  Giang 10/05/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0152 7,98 NHẤT Hồ Hoàng  Hảo 30/08/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0168 7,60 NHÌ Huỳnh Xuân  Huyên 07/03/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0174 7,95 NHẤT Phan Văn  Khoa 21/04/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0185 6,30 BA Ngô Nguyễn Quốc  Luân 07/08/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Khá Tiếng Anh
0200 8,15 NHẤT Lê Vĩnh Bửu  Nguyên 13/02/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0210 7,53 NHÌ Phan Thảo Nhi 21/09/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0213 7,28 NHÌ Trần Bảo Uyên Như 15/10/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0231 7,70 NHẤT Hoàng Minh  Tâm 03/07/1998 Đà Nẵng 9/9 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0235 6,45 BA Mai Xuân Tuyết 30/05/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Khá Tiếng Anh
0258 7,58 NHÌ Nguyễn Minh  Uyên 03/02/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Giỏi Tiếng Anh
0284 8,63 NHẤT Đoàn Gia Hy 24/04/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Giỏi Tiếng Pháp
0285 5,06 BA Đặng Thị Quỳnh Như 30/08/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Khá Tiếng Pháp
0286 6,18 NHÌ Huỳnh Trung Tín 02/01/1998 Đà Nẵng 9/10 Tốt Khá Tiếng Pháp
0331 7,70 NHÌ Nguyễn Tiến  Dũng 25/05/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Tin học
2070 9,00 NHẤT Hoàng Tiến Hảo 24/10/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Toán
2078 5,00 KK Phan Mai Trung Hiếu 12/11/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Toán
2090 5,50 BA Võ Lưu Gia Huy 09/08/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Giỏi Toán
2094 6,25 BA Nguyễn Đức  Kiệt 20/02/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Khá Toán
2102 7,50 NHÌ Cung Nguyễn Bảo Khoa 19/03/1998 Đà Nẵng 9/6 Tốt Giỏi Toán
2108 7,25 NHÌ Nguyễn Tùng  Linh 17/05/1998 Đà Nẵng 9/1 Tốt Giỏi Toán
2127 5,00 KK Trần Phạm Hoàng  Nguyên 26/06/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Toán
2170 7,50 NHÌ Ngô Phú Hoàng Triết 22/02/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Khá Toán
2175 7,75 NHÌ Lê Tấn  Trường 03/02/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Toán
2182 5,00 KK Trần Quốc 22/02/1998 Đà Nẵng 9/8 Tốt Giỏi Toán
0493 6,00 BA Trần Quốc  Bảo 25/01/1998 Đắc Lắc 9/9 Tốt Giỏi Vật lí
0512 7,00 NHÌ Trần Duy  Hiệp 12/07/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Giỏi Vật lí
0525 8,00 NHẤT Phạm Quang  Khoa 11/01/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Giỏi Vật lí
0535 7,00 NHÌ Nguyễn Phương Anh  Lượng 04/05/1998 Đà Nẵng 9/1 Tốt Giỏi Vật lí
0553 7,25 NHÌ Võ Đại  Phước 27/09/1998 Đà Nẵng 9/4 Tốt Giỏi Vật lí
0555 6,00 BA Trần Phan Nhật  Quang 17/08/1998 Đà Nẵng 9/2 Tốt Giỏi Vật lí
0557 6,00 BA Đỗ Phú  Quân 20/08/1998 Đà Nẵng 9/7 Tốt Giỏi Vật lí
0562 7,50 NHÌ Trần Vũ Hạnh  Quyên 27/10/1998 Đà Nẵng 9/3 Tốt Giỏi Vật lí
0563 5,00 KK Trần Minh  Quyền 11/07/1998 Đà Nẵng 9/4 Tốt Giỏi Vật lí
0593 6,00 BA Huỳnh thị Tú  Uyên 08/04/1998 Đà Nẵng 9/9 Tốt Giỏi Vật lí

TV

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp