Thông báo

Kế hoạch về việc điều động nhà giáo.... 23/01/2015 10:12

Phòng GD&ĐT có xây dựng kế hoạch về việc điều động nhà giáo giữa các trường trên quận Hải Châu, để hoàn chỉnh kế hoạch báo cáo Quận ủy, UBND quận, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường góp ý vào bản dự thảo kế hoạch (góp ý trong liên tịch). Những ý kiến góp ý gửi về Phòng GD&ĐT (Tổ TCCB nhận trước ngày 27 tháng 01 năm 2015 (Phòng GD&ĐT gửi kèm dự thảo kế hoạch theo công văn này). XEM TIẾP

TV

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp